Boodskap vir Vandag

Tuesday, March 21, 2006

Gebed Vs duiwel

Soms as mens iets beter wil verstaan moet jy eers terug beweeg en kyk waaruit daardie onderwerp bestaan en hoe dit werk. Dieselfde met ons, om beter te kan vertsaan hoekom ons so 'n sondige natuur het moet ons stilstaan en eers mooi kyk waaruit ons bestaan en hoe ons funksioneer.

Waaruit bestaan jy?

Gees, siel en liggaam

Hoe funksioneer jy?

Ons neem Informasie in, evalueer dit dan, maak keuse, beoefen die aksie, en ervaar die belewenis.

Die belangrike gedeelte is die Evaluerings vlak, want die manier wat ons dit evalueer bepaal wat ons keuse gaan wees. Kom ek gebruik die voorbeeld , jy kry INFORMASIE dat daar geld op iemand se tafel lê, dan evalueer jy of dit goed sal wees om dit te vat of te los. In hierdie stadium, jok mens soms vir jouself om te sê almal sou dit vat, of dis nie so verkeerd om dit te vat nie, of as ek dit nie vat gaan iemand anders dit vat. Natuurlik hang jou keuse dan hiervan af.
Die rolspelers hier is jou gees, gewete, geloof, waardes en beginsels , Emosies, intellek, persoonlikheid of onderbewussyn.


Gal. 5:16 Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

TWEE GROOT INVLOEDE OP JOU EVALUERING

Die Duiwel (Die Negatiewe Bonatuurlike werk)
Vader van leuens Joh. 8:44
Mense moordenaar Joh. 8:44
Die verleier van die mensdom 1 Tess 3:5
Die versoeker Mat. 4:3
Die brullende leeu 1 Pet 5:8
Die dief wat slag steel en verwoes Joh. 10:10

Die Bybel leer ons jy is in ʼn oorlog gewikkel

Ef. 6:10 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Sy strategie: Leuens , gebruik die begeertes van die vlees om twyfel te laat groei binne jou.

Ons wapen teen hom: Eerlike geloof in God se Woord as die Waarheid

Mat. 4:3 En die versoeker (duiwel)het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Gebed (Die Positiewe Bonatuurlike wapen)

Jak. 5:16 Die gebed van n gelowige het n kragtige uitwerking. Elia was n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie.

Jy kry twee tipe gebede

a)Jou eie gebede vir jouself

Dit maak jou gees sterk, om die regte besluite te neem.Plaas jou in verhouding met God en versterk jou geloof om weer die regte ding te doen.Doen jouself 'n guns en gaan lees Rom.,dit leer ons dat as jy in die gees bid, die gees vir jou intree volgens die wil van God .Jak. leer ons nou weer dat as jy versoek word en wysheid kortkom moet jy en ek bid.

b)Gebede wat ander vir jou bid
Almal het dit nodig

Luk. 22:31 En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk.

* Dit versterk jou wanneer jy nie eers daaraan dink nie

Ons dink nie altyd so daaraan nie, maar hoeveel keer het jy al gebid en dan as jy klaar gebid het en amen gese het dan dink jy..AAhhhhhhh ekt vegeet om dit te sê of dat te vra... Daarom is dit goeie idee om vir ander te bid, en hulle vir jou, soms mag jy dalk een ding vergeet en jou vriend bid dalk daardie 1 ding vir jou wat jy vergeet het. Maak "prayer buddies" op in jou lewe, jy bid vir my en ek bid vir jou.Begin saam met mense te bid.

Om vandag se stuk op te som, die duiwel val ons aan met begeertes ,hy veroorsaak dat ons verskoning uitdink vir sonde, sodat as ons sonde doen, dat ons altyd verskonings sal he hoekom ons dit gedoen het. Maar God gee ons 'n wapen, en die wapen is God self... BID! As jy meer die regte keuses in die lewe wil maak moet jy weet daar is ʼn stryd aan jy kan nie doen net wat jy wil nie, die duiwel begeer jou en God gee vir jou gebed om hom teen te staan en jou te versterk.

'n Mooi dag verder vir julle almal!

Monday, March 20, 2006

Teologie/Wetenskap

Ek het die naweek op dstv gekyk na 'n program oor dinossaurusse en opgrawings, dis baie interessant vir my. Maar dit het my ook laat wonder wat die een man gesê het, hy het gesê dat hy nie in God glo nie omrede sy wetenskap kennis hom laat glo hy kan nie in iets glo wat hy nie met 5 sintuie kan ervaar nie. Hy glo als het ontstaan met die BIG BANG.. hy glo dat die mens was miljoene jare terug aapmens. Na 'n lang ruk het ek "offended" begin raak met wat hy als gesê het en besluit ek wil nou regtig nie omgekrap raak daaroor nie, ek het toe deur die kanale gegaan, en ek dink dis kanaal 77 wat hulle heeldag preek, praat hulle toe oor die selfde onderwerp. . Watter een moet ek glo? Wetenskap...of Bybel?

Wel, alby is belangrik!!!
Teologie en wetenskap gaan hand in hand, Teologie leer my meer oor die skepper, en Wetenskap leer my oor die skepping (dit wat geskep is)

Daarom sal jy sien, wat BAIE interessant is, die grootste wetenskaplike deubrake is deur Christene gemaak:

* Bakteriologie - Louis Pasteur
* Wiskunde en Dinamika - Isaac Newton
* Medisynekunde - Robert Boyle
* Elektromagnetisme - Michael Faraday
* Hidrostatika - Blaise Pascal


En iets baie interessant is, daar word gese dat Sir Isaac Newton aan die einde van sy lewe meer tyd spandeer het aan die Bybel as aan die Wetenskap kant.

Hoe werk dit dan dat Christene sulke deurbrake kon maak as ander sê wetenskap bots met teologie?

Jy kan die skepping beter verstaan as jy die skepper daarvan ken!


Die Bybel is NIE 'n handboek nie
Sommige mense het in die verlede als letterlik opgevat in die Bybel ,maar tog was dit geestelik bedoel.
Bv: 'n Ou oom het gedink die aarde is plat omdat daar staan
:"Want aan die Here behoort die pilare van die aarde , en Hy het die wereld daarop gevestig" 1Sam 2

Eendag het iemand hom gevra, Waarop staan die pilare?
Hyt gesê op 'n groot klip...
Hulle vra toe en die groot klip? Op wat staan hy?
Die ou oom het gese op nog 'n klip...
En die klip?
My Broer....van daaraf is dit net klippe....


Maar dit was nie net die oom nie, ons weet dat hulle sê mos, duisene jare terug het mense geglo die aarde is plat, en weet jy...dis net mense wat gedink het hulle het die kennis, soos wetenskaplikes..
Louw Alberts: "Moenie als glo wat natuurwetenskaplikes sê nie, baie van die goed is net teoriee en sal eendag nog anders bewys word. "

Reg, ons het bene al gekry van groot dinausorusse.... God het ALS gemaak.... selfs ape ook, en vir al wat ons weet was daar 'n spesie wat iets tussen aap en mens was, en daarom dink wetenskaplikes dat ons eers ape was toe met jare mense geword het.. ek glo nie daarin nie, want die Bybel sê vir ons, God het ons na Sy eie beeld gemaak. En ek glo vas Hy lyk nie soos een of ander aap spesie nie.

Jy kan nog laastens dink, die Bybel praat nie van dinasaurusse nie, maar dit praat ook nie van budgies ,tiere en zebra's nie. Dit praat tog van Monsters(Psalm89:11 ; Jes27:1, Jes51:34) Drake wat rond vlieg (Jes30:6) Vlieende drake (Jes 14:29) Leviantan(gaan soek die een op in die HAT)


Niemand, geen persoon, of wetenskaplikke kan my ooit oorreed dat die wereld het ontstaan deur die BIG BANG nie, nie een persoon kan my laat glo dat daar iets of iemand voor God was nie.
Veronderstel daar was 'n BIG baNG.... wiet die "Bang" gemaak... jy kan se dis 2 klippies wat mekaar gestamp het toe BANG hulle... wiet daardie klippies dan gemaak?


Mooi week verder vir julle!Wednesday, March 15, 2006

Wees betrokke !

Onthou julle toe ons klein was, ek weet nie van die meisies nie, maar ons ouens het rugby gespeel dan kies jy altyd jou spannetjie, maar dan maak jy seker jy kies die vinnige oukies en die sterk oukies om in jou span te wees! Want jy wil wen. En party maal het ek so kwaad geraak, dan kies jy een oukie wat jy weet is vinnig, maar dan bring hy nie sy kant nie, of hys te bang om aan die bal te vat want hy wil nie "getackle" word nie. Somehow het ek altyd opgeeindig met die vet oukies wat te veel jam-tertjies geEet het.
Net so het God ook sy span gekies.. en ek en jy is in daardie span en God is opgewonde daaroor, want Hy weet wat ek en jy instaat is om te doen. In die Bybel se tyd het Hy die dissipels gehad as 'n span, maar nou dink jy dalk jys net 'n gewone mens, jyt nie teologie geswot so jy kan nie regtig iets doen nie.
Weet jy ,die dissipels van Jesus was geen besondere groep mense nie, hulle was gewone alledaagse mense vol probleme, sonde en tekortkomings – mense soos ek en jy, hulle was dinamies.

Wat het hulle dinamies gemaak?

Hulle het saam met God gewerk

Mark. 16:19 Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het.

Hoe dinamies het hulle geword saam met God?

Joh. 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

Dink mooi daaroor, hulle was gewone mense soos ek en jy, maar die 12 het die hele wereld verander, natuurlik met God se hulp. Ek stuur die mail vir meer as 12 mense, dink wat ons instaat is om te doen... wees net betrokke.

BETROKKENHEID BETEKEN SAMEWERKING MET GOD

Laat dit 'n Uitdaging wees vir 2006- Wanneer daar ʼn aksie van liefde in welsyn iewers plaasvind wees betrokke.
Jy kan dalk dink om God se werk te doen het jy soms geld nodig om uit te kan gee, dalk is dit nodig as jy welsyn wil gee, maar gee en jy sal ontvang, hou vas en jy sal als verloor.


1 Kon 17:12 Toe sê sy: “So seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net ’n handvol meel in die kruik en ’n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar ’n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seuntjie iets klaarmaak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan.” Elia sê toe vir haar: “Moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my ’n roosterkoek en bring dit hier, daarna kan jy vir jou en jou seuntjie sorg. So sê die Here die God van Israel: Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land.” Sy gaan maak toe soos Elia gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het.

God se werk is meer, kom ons kyk wat is die fokus van God se werk:

Liefde vir alle mense wat lei na lewensverandering (kos nie geld nie)

Liefde vir armes en siekes (kos nie geld nie)

Redding van alle mense (kos nie geld nie)

Wat is God se strategie?
Hy gebruik ALMAL!

Efe. 2:8 God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Die ding is, daar is 2 tiepe mense, jou deelnemer en jou toeskouers.... wat is jy? Jys dalk gemaklik om net 'n toeskouer te wees, en gebruik dalk baie verskonings om nie deel te neem nie...
Dit is ʼn moet om betrokke te wees.Dit is ʼn voorreg en God is ernstig oor sy werk

Luk 9:61 Nog een het gesê: “Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet.” Toe sê Jesus: “Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.”

Kan jy sien hoe belangrik dit vir God is, moenie sê jy sal Hom volg MAAR... maar jy wil eers nog eenkeer dit of dat, of jy sal Hom volg maar jy wil nou en dan ook maar jou menslike behoefte bevredig met een of ander sonde... moenie sê jys nie bekwaam nie... selfs 'n persoon wat nooit op skool was ,kan liefde aan God en mens wys, dis reeds betrokkenheid. Maar moenie liefde wys aan een persoon, en in daardie selfde uur skel op 'n ander nie, dis nie liefde nie, dis voorgee.
Die voorreg is, God maak jou bekwaam

2 Kor. 3:5 Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ’n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend.

Jy plaas jou in ʼn posisie om sy krag en wysheid en liefde te ontvang, moet nooit sê jy wens jy het die persoonlikheid om te kan preek, of jy wens jy het die teologiese agtergrond, of jy wens jyt 'n mooi stem om te sing vir God, of jy wens dit of jy wens dat... Jy plaas jouself in posisie om te doen of nie te doen nie, as jy ooit se jy kan nie, dan beteken dit jy glo nie God sal jou help nie..
Jy vra dalk:


WAT WIL GOD Hê MOET EK DOEN?

Jes. 58:6 om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ’n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag."

God soek mense wat met Sy wysheid en Sy hart na die gebrokenheid van die wêreld kyk
Matt 14:15 som ons grootste verskoning mooi op


EK HET NIE BAIE OM TE OFFER NIE

Mat 14:15 Toe dit al aand begin word, het sy dissipels vir Hom kom sê: “Dit is ’n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe.” Maar Jesus sê vir hulle: “Hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet.” Hulle sê toe vir Hom: “Ons het hier net vyf brode en twee visse.” “Bring dit vir My hier,” sê Hy


Wat sê Jesus hier, dit wat jy het, bring dit vir Hom en Hy sal dit meer maak.. As jy 2% kennis het, vat dit vir Hom, as jy R2 het, vat dit vir Hom.. Wow, ons het darm 'n great God!

John Maxwell het gesê: When there is a need, sensed by a few and each individual accepts his responsibility and regardless of the cost pays the price – God will work a miracle."

Ek belowe jou maak nie saak wie jy is of watse kennis jy het of wat jy besit of nie besit nie, GOD VOORSIEN VIR DIE WAT SAAMWERK

Deelnemer of toeskouer?

Sunday, March 12, 2006

Die Einde !

Wonder jy ooit hoe die einde van die wereld gaan wees? Hoe gaan dit lyk? Wat gaan die tekens wees? Daars baie slim ouens wat hieroor skryf en hulle teologiese kennis gebruik om dit t beklemtoon, hulle glo hulle het die antwoord, hulle werk formules uit en glo hulle kan die wederkoms van Jesus "pin point". Hier gaan ek nou 'n voorstelling gee van so 'n persoon se boek, dis 'n kronologiese verloop van gebeure:

Handelinge1 tot Open 3 - Soos ons nou leef en kerke soos hulle nou is.

*1 Tes 4:16-17 - Die 1ste wederkoms (Ja, hierdie skrywer glo dat daar 2 wederkomse gaan wees.

*Dan9:24 - Die 7jaar verdrukking, hier glo hy het Jesus met sy wederkoms sy kinders kom haal, en al wie oorbly is die nie-Christene, en vir 7jaar gaan hulle verdruk lewe, dan kom die 2de wederkoms om die wat reg gelewe het ook te kom haal.

*Dan glo hy is dit die slag van Armagedon, dis waar die duiwel glo vasgebind word met al sy demone (Open16:16)

*Openbaring 20:1-7 sê hy gaan daar 1000jaar vrede wees

*Open20:11 dan eers glo hy kom die gROOT OORDEEL van God
Hierdie is 1 teoloog so voorstel van hoe dinge gaan gebeur. Ek stem nie noodwendig saam met hom nie. Ek glo vas dat niemand kan die wederkoms voorspel nie, nie eers probeer formules uitwerk met so 'n kronologiese voorstelling nie. Waarom mag jy vra? Ek luister nie na iemand anders se antwoorde as Jesus reeds ons reg gehelp het.

Ek dink dis waar ons as Christene so 'n baie groot fout maak, ons word iets geleer en ons glo so daarin dat ons sal dood maak daarvoor, dat ons sal veg daarvoor. Ek self het al so argument gehad met 'n nie-Christen, hyt vir my gestry en gese waarom hy nie glo nie, en ekt terug gestry en hom verkeerd te bewys, ekt aan die einde die geveg gewen, maar ekt die persoon verloor. Ons probleem is soms dat ons probeer God verdedig....ons hoef nie,Hy kan Homself verdedig, lewe net in liefde, vir God en mens, Hy sal die res doen.

Gelukkig is daar vir ons 'n Bybel gegee met hulp. Jesus self het 'n atwoord gegee, baie wye een, maar genoeg om my te beantwoord.Ons kyk Woensdag na die antwoorde..


Jesus se dissipels het Hom die tempel geboue gewys,Jesus sê toe vir hulle: "Sien julle al hierdie dinge?Ek sê vir julle , hier sal nie een klip op 'n ander een gelaat word nie,alles sal afgebreek word."
Sy dissipels was verbaas dat Jesus nou kan sê hierdie wonder gebou sal eendag als afgebreek word, Jesus het 'n ruk later eenkant alleen gaan sit, waar sy dissipels na hom gegaan het en gevra het: Vertel ons,wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat sal die tekens wees van U koms? (Matt 24:1-3)

Jesus gee toe vir hulle die volgende antwoorde ,dis eintelik 4 hoof gedagtes:
*Open 21, dan eers bly die wat gekies is in die nuwe hemel en nuwe aarde.


1. Pasop vir 'n spesifieke leerstelling.
Sien, ons is so vas gevang in wat ons glo reg is, maar sommige dinge waarin ons glo breek meer af as om op te bou. Dink bietjie hoe baie het jy al gehoor hoe daar russie onstaan in die kerk oor iets soos doop, sommige glo in groot doop, sommige nie. Wat van nagmaal, wat van homoseksualiteit, vroue predikante? Daar is nou ook geMORS in die koerante wat hulle vra, was Judas regtig skuldig, of het God hom vorseer om verkeerd te doen, dis die grootste GEMORS! Hierdie goed is tekens vir nie-Christene om Nie-Christene te bly. Dit skeer die kerk in 2. Nog 'n voorbeeld, mense het geleer moenie kos eet wat onrein is nie, wat sê Jesus... moenie kommer wat by jou mond ingaan nie, maar liewer wat by jou mond uitkom. In Bybel se tyd het hulle geglo Jesus gaan kom met 'n groot gejuig en swaard wat uit sy mond kom en uit Betlehem gaan Hy met groot mag uit gedra word en wat gebeur toe? Hy kom op 'n donkie se rug, en van Nasaret af.. Sien hoe kan ons vashou aan iets, dan as dit anders gebeur dan twyfel ons...
Nog 'n voorbeeld, moenie werk op 'n Sabat dag nie, wat doen Jesus, hy gaan maak 'n siek man gesond, en die volk wil Jesus straf omdat Hy op Sabat dag gewerk het, maar Jesus sê Hy doen wat Sy Vader Hom sê om te Doen. Ons besef nie altyd hoe heilig die Bybel geskryf is nie, baie van die goed in die Bybel is baie groter as ons menslike verstand.

2.Weet ,daar sal altyd probleme wees.
Die pastoor in ons kerk vertel ons dat hy jare terug onder ander predikant gewerk het, daar het oorlog in die Ooste uitgebreek, en hulle moes pamflette uitdeel omdat die predikant geglo het dis die einde van die wereld. Maar wat het Jesus gesê?
Daar sal oorloe wees ,nasies sal teen mekaar veg, daar sal rampe wees, siektes , aardbewings , maar moenie bang wees nie, daar was nog altyd, en daar sal altyd wees. Mense formuleer al gemors soos die draak met 7koppe in die Bybel praat van George Bush ,Toni Blair,Mugabe, en ek weet nie watse gemors nie, dis GEMORS!

3.Stryvrae verdeel die kerk.
Soos die doop argumente, ens.

4. Hou jou lewe reg.
As ons dink aan die einde van die wereld ,dan dink ons aan iets wat eendag nog gaan gebeur, iewers ver in die toekoms.. Maar jy kan vandag sterf in ongeluk, dan is dit die einde van jou wereld. Wat Jesus eintlik met al hierdie antwoorde gegee het is net om vir ons te sê, niemand weet wanneer dit sal wees nie, nie eers die engele nie, moenie bang wees nie, lewe net reg!


Matt 24:44 "Daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.

Ek bid dat ons almal sal reg leef, reg wees as Hy kom. Nie omdat ons bang is vir die hel nie, maar omdat ons God lief het en by Hom wil wees.

Mooi week verder vir julle!Thursday, March 09, 2006

Geloof

Het jy al mooi gesit en dink wat geloof is? Ek dink die volgende sin som dit die beste op:
GELOOF IS DIE KENNIS VAN WIE JOU GOD IS
Nou, as ek dink wie my God is spring 3 woorde dadelik in my kop op, en dit is GELOOF, HOOP EN LIEFDE.
Daar is mense wat gelowig is, hulle het die kennis, hulle weet God bestaan, hulle glo in God. Maar iets wat jy nou mooi moet verstaan is, satan glo ook in God,maar satan dien hom net nie. So ons moet verstaan, al het jy al die kennis, en daardie vaste wete dat God bestaan, gaan dit jou nie noodwendig 'n kind van God maak nie, nee..
1 Kor.13:2 Al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
Maar wag nou bietjie, waar begin ons dan om hierdie "topic" reg te verstaan en reg te benader? Kom ons kyk heel eerste wat is geloof, Heb 11:1 verduidelik dit presies!
"Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie."
Ons kyk movies soos Harry Potter en sien hoe hulle goed toor, en dinge gebeur so dadelik voor hulle oe, en baie van ons dink dat om baie gelowig te wees sal jy ook sulke weird goed kan doen. Ander mense staan weer 2meter weg as jy die woord gebruik.. hulle dink dis iets baie spiritual ,iets wat monks doen daar ver waar hulle bly met hulle kaalkoppe en oranje klere.
Geloof is nie ʼn klomp versies, of ʼn begeerte by jou, of ʼn emosionele gevoel nie, geloof het nie ʼn klomp tower staffie ruimpies of formules nie. Geloof is weet en oortuig.Geloof is die kennis van wat die Wil van God is nog voor dit in die fisiese wêreld bekend is en die volharding om te weet dat Sy wil gaan realiseer"
GELOOF ONTVANG ONS BY GOD
Heb. 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is ,en n beloner is van die wat Hom soek.
Jak. 1:6 Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want so mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.
Deur geloof kry verkry die mens wonderwerke by God
As jou liefde nie reg is nie dan wil mens verkeerde dinge by God hê, dan begin jy geloof gebruik vir jou eie selfsugtige begeertes.
Jou liefde moet reg wees want dit wys jou hart:Hoe baie het jy al goed gebid, en ontvang nie wavoor jy gebid het nie...ek meen, die Bybel sê tog, vra en jy sal dit kry....hoe dan nou? Ek het al gebid vir 'n pos wat ek aansoek voor gedoen het....niks fout seker daarmee nie, maar ek kan dit nie bevraag teken as dit nie vir my gegee word nie, omdat ek bid vir iets wat ek "begeer".
Jak 4:2 Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.
As jou hart en liefde reg is, sal jou geloof nie maar net ʼn manier wees hoe jy dinge by God kan ontvang nie maar jou geloof sal ʼn manier van lewe wees
EN LEWE DEUR DIE GELOOF
Rom. 1:17 Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
Wat beteken dit om deur die geloof te lewe?
Elke dag moet ʼn dag vol van geloof wees
Alles wat ek doen moet deur geloof beïnvloed word
Om deur die geloof te lewe is ʼn stryd teen jou menslike natuur:
1 Tim 6:12 Stry die goeie stryd van die geloof,
Dit gaan oor ʼn keuse van in jou eie krag of om volgens die opdrag en krag van God te leef..Elke dag ry ons in ons eie krag werk toe, totdat ons probleme optel, dan bid ons en vra hulp, dan skielik ry ons in geloof werk toe
Jy het elke dag God se opdrag en roeping nodig!
'n Mooi week verder vir julle!

Tuesday, March 07, 2006

Jou Hart

Ons is al goed besig met 2006, en een van die dae sê ons die jaar is al halfpad. Aan die begin van die jaar het ons so baie voorneme gehad en dit het binne ons soos 'n warm vlam gebrand, baie van daardie vlamme is in hierdie 3de maand al yskoud, so koud soos dit vandag is!

Een waarop ek sterk fokus hierdie jaar is LIEFDE. Om 'n Gesonde hart die heel jaar te hou.

Waarom?
Omdat so baie mense uit die Bybel lees/Kerk toe gaan en dit sien as net nog 'n diens, of net nog 'n stukkie. Ek wil nie so wees nie, ek wil boodskappe sien daarin.Ek wil my hart vul daarmee.

Mat 15:8 Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie.

Maar natuurlik moes ek eers 'n lysie maak van wat ek dink 'n gesonde hart is voor ek daaran kan werk, en hier is dit:

ʼn Hart wat in pas is met God se hart (Sensitiewe hart)
ʼn Hart wat die vermoë het om liefde te ontvang en te kan uitgee (Liefdevolle hart)
ʼn Hart sonder skuld gevoelens (Vrygekoopte hart)
ʼn Hart wat ontvanklik is vir enige boodskap van God (Leerbare hart)
ʼn Hart wat nie net hoor nie maar ook reageer (Gewillige hart)
ʼn Hart sonder vrees vir uitdagings (Gelowige hart)
ʼn Hart wat gefokus bly op God (Onverdeelde hart)
ʼn Hart wat altyd opsoek is na meer van God (Honger hart)

1 Joh. 4:7 , ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is n kind van God en ken God. 8Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.
Liefde is nie iets makliks nie, dis nie net iets wat van self kom nie. Maar hoe ontwikkel ek 'n hart van liefde dan?
HOE ONTWIKKEL EK ʼn LIEFDEVOLLE HART?
Glo God is werklik lief vir jou
Ef. 3:18 Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
God het klaar sy seun vir ons gegee as bewys van sy liefde
Deur sy seun kan enige persoon uitgesorteer word, selfs die dood
Begin om God terug lief te hê

Baie mense is net nie gewillig om hulle HELE hart oor te gee nie, want dit beteken dat jy afsterf en nuut weer begin as 'n DIENSKNEG van God. Jesus het vir MY sondes aan die kruis gesterf,God het Sy Seun gestuur om 'n voorbeeld vir My te wees... Wat sou die wereld gewees het as Jesus nooit ons kom leer het nie, as Hy nooit die voorbeeld was vir ons nie?? Omdat Hy dit vir MY gedoen het, sal ek dit ook doen vir Hom!
1 Joh. 4:19 Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
'n Baie mooi week verder vir julle!

Friday, March 03, 2006

Gebruikers Gids

... Ekt gister probeer om iemand te verduidelik om by my werk uit te kom, ek het die padkaart en verduidelik stap vir stap vir haar, ek sê vir haar, draai links by die bordjie wat sê "New Road", paar minute bel sy my terug, ek vra haar of hy links by New Road gedraai het, sy sê Nee, ek vra haar toe waarom nie, sy sê: Want dit het nie na die regte pad gelyk vir my nie....

Ek meen, hier sit ek en kyk na die boek met die aanwysings aan, maar haar twyfel het veroorsaak dat sy nie luister vir my nie.. Met die gevolg, sy het die garage gemis en sonder petrol gaan staan.. ha ha, lekker, wil mos nie luister nie!

Maar dit het my laat dink, vir alles in die lewe is daar reels, boeke met die instruksies. As jy 'n dvd masjien gaan koop, kry jy sy instuksie boek saam, as jy nie die reels na kom nie gaan jou dvd masjien of ontplof, of nie reg werk nie of jou net mal maak.. face it, as jy instruksies volg wat die "maker" saam gegee het gaan jy die beste uit die masjien uitkry, en hom goed benut.

Dieselfde vir die "maker" van 'n rekenaar game, as jy nie die instruksies in die boekie volg nie, gaan jy nie weet of jy hulle moet vang of hulle jou nie, jy gaan aanhoudend dood gaan. (Daarom, lees die "read me" file)

Sport is dieselfde, daar is reels. In rugby bv. jy mag nie by die kant lyn uithardloop nie, die ref sal dadelik die fluitjie blaas. Jy kan nie dan vir hom sê :"maar jy verstaan nie my omstandighede nie..." jy kan nie vir hom sê :" ekt dit gedoen omdat my pa en ma baie drink nie", jy kan nie vir hom sê :"Ek was abused toe jy klein was nie", daars reels en jy MOET daarby hou.

In al hierdie gevalle het die "creator" 'n boek met reels saam gegee wat ons nie kan verander nie, ons kan nie sê dat die instruksies sê koppel die rooi en pers draad saam , maar ons wil liewer rooi en groen saam koppel , want dit lyk mooier nie.. Nee, dit gaan nie werk nie, los daai gedagte dadelik, jy gaan als opmors!

PRESIES net so met die wereld, God is die creator, Hy het vir ons ook 'n instruksie boek saam gegee.. DIE BYBEL! Maar baie keer sê ons stupit goed, soos..." maar my omstandighede laat my nie toe om by die reels te hou nie", of "ek weet dis die reels, maar ek voel ek weet beter, ek voel beter om dit MY manier te doen! , my manier is baie makliker! "

En dan wil ons weet waarom is ons wereld in 'n gemors? Waarom gebeur sulke aaklige goed met my? Waarom werk my verhoudings nooit uit nie, waarom bid ek maar kry nie antwoorde nie, waarom sien ek nie wonderwerke nie, waarom waarom waarom..?

Ons het die boek, maar ons natuurlike instink sê vir ons ons weet beter, ons moet liewer gaan met ons eie gevoel, laaste wat ek so iets beleef het is toe die klient wat my moes kom sien haar eie "feeling" vertrou, toe gaan staan sy sonder petrol omdat sy verkeerde pad gevat het.

Wat van jou, sit vir oomblik en dink baie mooi.... het jy ENIGE iets wat jy doen in jou lewe wat verkeerd is.. wat die Bybel sê is verkeerd? En as daar is (glo my, daar sal wees) wat sê jy van God se instuksie boek? Sê jy jou eie reels voel beter? Sê jy maar God verstaan nie jou omstandighede nie? Watse verskoning gebruik jy?
Sodra jy agterkom wat jy doen, word stil en bid dat Hy jou sal uitwys wat jy verkeerd doen, en dat Hy jou sal help om dit te oorkom. God SAL jou help, vra net, en glo..
Ek kon nou nie aan die presiese woorde in afrikaans dink van Mark 11:24 nie, toe gaan soek ek gou op die internet daarna, en kry dit toe net in engels: ..whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.


'n Baie mooi naweek vir julle almal!

Q